Privacy

Als uw behandelend therapeut ben ik wettelijk verplicht inzake de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst) een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en mijn behandelingen. Ook worden in het dossier, na uw expliciete toestemming, gegevens opgenomen die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener of door uzelf zijn aangeleverd.

Ik waarborg uw privacy door zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en zorg, met wachtwoorden en digitale beveiligingssoftware, dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en met partijen die toegang kunnen hebben tot gegevens heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin geheimhouding is geregeld.

Het cliëntendossier blijft, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, tot 15 jaar na de laatste behandeling. En wordt daarna automatisch verwijderd.
Uzelf heeft het recht van inzien, verbeteren en u kunt de gegevens eerder laten verwijderen.

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden om:

  • Een andere zorgverlener te informeren. Bijv. bij afronding van de therapie of doorverwijzing.
  • Bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Geanonimiseerd bij overleg met docenten of intervisie met collega therapeuten.
  • Financiële administratie (facturatie en jaarcijfers)

Als ik om deze of een andere reden gebruik wil of moet maken van uw gegevens zal ik expliciet om uw toestemming vragen.

Privacy op uw  factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u uw factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vermeld worden:

  • Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
  • Een korte omschrijving van de geboden behandeling
  • De kosten van het consult.

Workshop Weerbaarheid en Innerlijke Balans

De ene mens straalt meer kracht uit dan de andere. Nieuwsgierig naar wat het verschil maakt? En naar wat je kunt doen om je mentale en fysieke weerbaarheid te vergroten? In deze workshop leer je technieken om beter in balans te komen en je daardoor zekerder te voelen. Hoe zou het zijn als je dit in kunt zetten in je dagelijks leven?

Als je weerbaar bent geeft dat meer zelfvertrouwen en dat is merkbaar voor je omgeving. Je gaat letterlijk steviger in je schoenen staan.

Wat kun je verwachten
Je werkt met lijf en je ademhaling. Je leert bewegen vanuit je centrum en ervaart wat jouw eigen innerlijke balans is. Je ontdekt waar je grenzen liggen en leert hoe je ze beter kunt bewaken in verschillende situaties. Wanneer wordt jouw grens geschonden en hoe stop je dat?

Hoe
Deze dag is vooral gericht op voelen en oefenen. Een beetje theorie en veel praktijk. Je werkt hierin zowel alleen als met anderen. Ook is er tijd voor reflectie, meditatie en visualisatie. Naast de fysieke oefeningen wordt er ook gebruik gemaakt van NLP technieken.

Voor wie
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die wil werken aan zijn/haar eigen weerbaarheid en innerlijke balans.

Door wie
Mijn naam is Rob van der Jagt. Ik ben Shiatsu therapeut, Acupuncturist en Mental Health Coach en combineer in mijn werk bewegen en communicatie. Lichaam en geest. Naast mijn praktijk doe ik aan Zen Meditatie, boogschieten en heb een jarenlange ervaring met Tai Ki Ken en Aikido. Belangrijke waarden in mijn werk zijn integriteit, autonomie en veiligheid.

Wanneer
Workshops starten bij voldoende interesse.

Waar
Amstelveen – Leusden.

Aanvragen informatie [klik hier]

Shiatsu Zelfhulp

De ziektekostenverzekeraars zijn steeds minder bereid om voorzieningen langdurig te vergoeden of te handhaven in basispakket. Om te voorkomen dat de zorg een zorg wordt biedt Bo Shen een aantal oplossingen. Zoals Shiatsu voor duo’s (praktijksessie), Shiatsu in het gezin, Partnerhulp bij chronische aandoeningen en specifieke Shiatsu toepassingen voor mantelzorgers.

Aanvragen informatie [klik hier]

Shiatsu bij Patiëntenverenigingen

Bo Shen komt naar u toe om u te laten ervaren wat Shiatsu voor u kan betekenen en u te laten kennismaken met gerichte oplossingen om uw (pijn) klachten te verminderen.

Aanvragen informatie [klik hier]