Oorsprong Shiatsu

Shiatsu is een holistische lichaamsgerichte therapie die oorsponkelijk uit Japan komt. Letterlijk betekent Shiatsu “vingerdruk”.

Shiatsu is een traditionele vorm van Japanse massage, gebaseerd op o.a. Anma en Ampuku, de oudste massage vormen in de wereld.
Geneesmethoden die waarschijnlijk al 5000 jaar geleden werden toegepast.

Anma is de eerste massagevorm die 2500 jaar geleden in lesvorm op papier werd gezet en nog steeds op die manier wordt uitgevoerd. De massage kwam 1300 jaar geleden naar Japan en werd daar verder ontwikkeld naar de huidige vormen van Shiatsu, vandaar dat het een Japanse massage wordt genoemd.

Shiatsu wordt gegeven op een futon (dunne matras op de vloer) waar je volledig gekleed wordt gehandeld.

Oorsprong Shiatsu

Shiatsu is een  holistische lichaamsgerichte therapie die oorspronkelijk uit Japan komt.
Letterlijk betekent Shiatsu “vingerdruk”.

Shiatsu is een vorm van manuele therapie, gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskundige traditie (TCM) en maakt gebruik van de Westerse kennis van Anatomie, Fysiologie en Pathologie, maar niet op de Westerse vormen van therapie.

Er zijn twee stromingen in de Shiatsu. Eén stroming – Zen shiatsu – is meer gebaseerd op traditionele Chinese geneeskunde “(TCM)”. De andere stroming – Namikoshi stijl – is meer gericht op incorporatie van Westerse anatomische en pathologische theorie.  Shiatsu ontwikkelt zich nog steeds, m.n. in Europa en Amerika.

Basisprincipe Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)


Vanuit de Oosterse zienswijze benadert de therapeut de mens en zijn kwalen anders dan in de Westerse.
Niet de ziekte maar de mens in zijn omgeving staat centraal.

De TCG is een volledig medisch systeem waarmee al meer dan 3000 jaar diagnose wordt gesteld en ziekte en kwalen worden behandeld.

Het basisprincipe van de TCM en van Zen Shiatsu, is de circulatie van Ki, levensenergie.
De Ki stroomt via het meridianen stelsel door ons hele lichaam en voedt Yin en Yang.

Gezondheid is een goede balans tussen Yin en Yang. Langdurige verstoringen van het evenwicht tussen Yin en Yang verzwakken onze weerstand, waardoor (chronische) klachten kunnen ontstaan.

Preventief behandelen verhoogt de werking van het immuunsysteem en vergroot daarmee de weerstand.

Lichaam en Geest

Het belang van mentale en emotionele processen bij lichamelijke aandoeningen is een concept dat de traditionele Chinese Geneeskunde na aan het hart ligt. Anders dan bij de westerse geneeskunde wordt binnen het Chinese medische denken nauwelijks onderscheid gemaakt tussen fysieke en psychische processen. Lichamelijke aandoeningen gaan gepaard met geestelijke symptomen, evenals geestelijke ziekten lichamelijke symptomen vertonen.

Orgaangeesten

Ieder Orgaan bevat, vooral binnen de meer ‘esoterische’ stromingen in de geschiedenis van de Chinese Traditionele Geneeskunde, een onderdeel van de geest. Binnen de huidige TCM wordt ieder orgaan gecorreleerd met een specifiek deel van de psyche.

                                   5 elementen (Wu Xing)

Anders gezegd: Ieder Orgaan heeft naast zijn/haar fysieke taak, volgens deze visie, een psychisch centrum waarbinnen zich een deel afspeelt van hetgeen in de westerse visie als het totaal van de psychische processen wordt gezien: een ‘Orgaangeest’. Orgaan en Orgaangeest onderhouden een sterke onderlinge wisselwerking. Ziekte van het Orgaan beïnvloedt de ‘Orgaangeest’. Primaire belasting op geestelijk niveau beïnvloed via de ‘Orgaangeest’ het organische niveau van het Orgaan. Disfunctie van de een gaat gepaard met disfunctie van de ander. Zie afbeelding.

De Lever bevat de Hun, de etherische ziel. De Hun staat voor zelfbeeld en moed. Waar de Lever op organisch niveau het vloeiende verloop van lichaamsprocessen waarborgt, is het de taak van de Hun om geestelijke processen soepel te laten verlopen. Disfunctie van de Hun geeft aanleiding tot ‘stagnatie’ van emotionele processen in de vorm van conflicten met de omgeving en innerlijke conflicten.

De Milt huisvest de Yi. De Yi staat voor het analytische vermogen, het geheugen, het denken en het vermogen tot concentratie. Disfunctie leidt tot concentratie- en geheugenstoornissen en tot stoornissen in het analytisch vermogen.

De Long bevat de Po, de ‘lichaamsziel’. De Po is verantwoordelijk voor het psychische adaptatievermogen, het vermogen zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En daarmee ook voor het toekomstperspectief van het individu.

De Nier draagt de Zhi, die staat voor wilskracht en mentale drijfkracht. In termen van westerse psychologie kan de Zhi verder als de zetel van de ‘basic trust’ worden gezien.

De Shen tenslotte, die woont in het Hart, staat voor bewustzijn en voor communicatie. De Shen wordt gezien als de geestelijke entiteit waarbinnen de andere ‘Orgaangeesten’ als een samenhangend geheel kunnen functioneren. Het is de Shen waarbinnen de andere ‘Orgaangeesten’ bewustzijn verwerven.
De Shen is daarmee de integrerende factor van het psychische niveau.